Nghỉ Tết dương lịch

From 01/01/21 16:49 until 01/01/21 18:49
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 144

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn