Nghỉ Lễ 30/4

From 30/04/21 17:18 until 30/04/21 19:18
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 95

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn