Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động

From 01/05/21 17:19 until 01/05/21 19:19
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 77

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn