Công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 dành cho học sinh Đinh Thiện Lý

From 21/05/21 17:25 until 21/05/21 19:25
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Categories: Kết quả
Hits: 202

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn