Trường Đinh Thiện Lý

Address: Trần Văn Trà, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
Trường Đinh Thiện Lý

Back

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn