LSTS

Address: Lô P1, Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Back

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn