Liên hệ
TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 5411 0040        Fax: 028. 5411 0039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: lsts.edu.vn

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL LIÊN HỆ

Giám thị: Điện thoại: (028) 5411-0040 Ext: 405,406,407 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tuyển sinh: Điện thoại: (028) 5411-0040 Ext: 108         
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Văn thư: Điện thoại: (028) 5411-0040 Ext: 504 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HOTLINE TUYỂN SINH: 0919 291 873


TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn