Nguyên tắc tuyển sinh
  • Hàng năm Trường Đinh Thiện Lý tuyển sinh hai khối đầu cấp là lớp 6 và lớp 10 thông qua phương thức xét tuyển.
  • Công tác tuyển sinh được thực hiện công khai, công bằng và khách quan. Thời gian nhận hồ sơ hàng năm sẽ được nhà trường thông báo trên website.
  • Học sinh tốt nghiệp bậc THCS tại trường Đinh Thiện Lý và được xếp loại Khá trở lên, có nguyện vọng tiếp tục học THPT tại trường Đinh Thiện Lý sẽ nộp hồ sơ dự tuyển để được xét tuyển.
  • Học sinh tốt nghiệp bậc THCS tại trường Đinh Thiện Lý đạt điều kiện được xét tuyển thẳng vào học cấp THPT tại trường Đinh Thiện Lý sẽ được ưu tiên xét duyệt hồ sơ trước.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn