Đại hội Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường Đinh Thiện Lý

Sáng ngày 10/10/2015 trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức Đại hội Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2015 – 2016.

Đại hội đã tổng kết công tác của Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2014 – 2015, đề ra phương hướng và quy chế hoạt động năm học 2015 – 2016.
Đại hội cũng đã bầu ra Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2015-2016 gồm những thành viên nhiệt tình, trách nhiệm để xây dựng được chương trình hành động thiết thực, đồng hành cùng với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn