Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015”

Sáng ngày 5/10, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay"

Sáng ngày 5/10, trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay". Các hoạt động hưởng ứng bao gồm:
1. Thực hiện Tuần lễ đọc sách nghiêm túc.
2. Thi đua quyên góp sách cho tủ sách của lớp mình.
3. Thư viện trường tặng sách cho học sinh.
4. Học sinh viết bài giới thiệu sách mới của thư viện.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn