Trường Đinh Thiện Lý họp phụ huynh học sinh đầu năm

Sáng ngày 12/09/2015, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm.Tại Hội trường, toàn thể cha mẹ học sinh đã được nghe giới thiệu về định hướng phát triển, chương trình giáo dục, chương trình đào tạo tiếng Anh và trọng điểm giáo dục năm 2015 – 2016 của nhà trường.

Tiếp đó, phụ huynh học sinh đã họp tại mỗi lớp dưới sự chủ trì của giáo viên chủ nhiệm. Các thầy cô chủ nhiệm đã triển khai kế hoạch giáo dục của lớp, đưa ra yêu cầu cụ thể đối với phụ huynh về việc phối hợp giáo dục các em. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng trao đổi tình hình học tập, các biểu hiện trên lớp của học sinh với cha mẹ.

Nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ yêu cầu của giáo viên bộ môn tiếng Anh đối với học sinh, giáo viên Anh văn của lớp cũng tới trao đổi cụ thể về chương trình học, phương pháp giảng dạy và những kiến thức, kỹ năng học sinh cần đạt được đối với bộ môn này. Cuối buổi họp, các lớp đã tiến hành đề cử ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp năm học 2015-2016.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn