Trường Đinh Thiện Lý tập huấn hội nhập đầu năm học 2020-2021

Chương trình tập huấn hội nhập đầu năm học 2020-2021 được trường Đinh Thiện Lý tổ chức từ ngày 10/8 đến ngày 20/8/2020 nhằm định hướng và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho tập thể cán bộ Giáo viên - Nhân viên trường trước thềm năm học mới. 

Trong buổi khai mạc chương trình tập huấn hội nhập, nhiều nội dung quan trọng đã được nhà trường triển khai đến Giáo viên - Nhân viên như: định hướng giáo dục của nhà trường, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, các chế độ, chính sách… trong năm học mới.

Với sự tham gia dẫn dắt của chuyên gia giáo dục, diễn giả giàu kinh nghiệm, nhiều chuyên đề được tổ chức trong tuần tập huấn hội nhập giúp đội ngũ giáo viên nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ như: tập huấn về Chương trình phổ thông mới, tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội hành vi, chuyên đề quản lý lớp học và phương pháp giáo dục hành vi học sinh, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

Giáo viên - Nhân viên tham dự hoạt động định hướng

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn trong tuần hội nhập

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

20.8.2020 Tuan hoi nhap 15

Tham dự chuyên đề, giáo viên Đinh Thiện Lý tích cực tham gia thảo luận, làm việc nhóm

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn