Trường Đinh Thiện Lý tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Thực hiện theo Công văn số 2959/GDĐT-GDTX ngày 16/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nội dung tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” từ ngày 02/10 – 09/10, trường Đinh Thiện Lý triển khai nhiều hoạt động hiệu quả và thiết thực cho học sinh.

Đây là hoạt động thường niên, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Hoạt động cũng hướng đến hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng. Đồng thời, góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đọc sách có vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn