Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý ký kết hợp tác với Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Sáng ngày 16/6/2022, tại Trường Đinh Thiện Lý đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý và Trường Đại học Sư phạm TPHCM. 

Sự kiện đánh dấu quan hệ hợp tác giữa hai trường trên nhiều lĩnh vực gồm: ứng dụng chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy mới; đào tạo nguồn nhân lực, công tác tuyển sinh, tuyển dụng; công tác kiến tập, thực tập và phát triển hoạt động học sinh, sinh viên.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường triển khai thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn dựa trên tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Quan hệ hợp tác giữa hai trường được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều bước tiến mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực của hai trường.

16.6.2022 Ky ket hop tac 3

16.6.2022 Ky ket hop tac 3

16.6.2022 Ky ket hop tac 3

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý và Trường Đại học Sư phạm TPHCM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn