2019 - 2020

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2018 - 2019

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

 

2017 - 2018

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” và cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2016 - 2017

Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2015 - 2016

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2014 - 2015

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu” của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2013 - 2014

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

2012 - 2013

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2011 - 2012

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2010 - 2011

Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” và Cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

2010

Trở thành trường đầu tiên của Việt Nam được Microsoft công nhận “Trường học sáng tạo”.

 

2008

Khai giảng khóa đầu tiên với 02 khối lớp 6 và 10

 

2007

Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ giáo viên nòng cốt trong vòng 17 tháng

 

2006

Bắt đầu công tác trù bị thành lập trường.

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn