Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý

Chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý được tổ chức hoàn toàn miễn phí. 

Tham gia chương trình tham quan, tìm hiểu trường Đinh Thiện Lý, Qúy Phụ huynh sẽ hiểu rõ về định hướng giáo dục, chương trình giáo dục và phương pháp giáo dục của nhà trường. Qúy Phụ huynh được tham quan các phòng học, phòng chức năng và toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ học tập và rèn luyện của học sinh. Bên cạnh đó, toàn bộ các vấn đề Qúy Phụ huynh quan tâm sẽ được Ban Tuyển sinh giải đáp trực tiếp ngay trong chương trình.

Thời gian: 14:00-16:20 ngày 29/6/2020

Địa điểm: Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn