Chuyên đề “Cách giao tiếp hiệu quả”

Chuyên đề được nhà trường tổ chức dành cho học sinh khối 12 nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống và trên môi trường mạng xã hội. 

Thời gian: 15:00 - 16:40, ngày 7/10/2021

Hình thức: Trực tuyến trên zoom

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn