Chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con trong giai đoạn học trực tuyến”

Chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con trong giai đoạn học trực tuyến” được tổ chức dành cho Phụ huynh với sự đồng hành của diễn giả ThS. Nguyễn Thị Diệu Anh. 

Chuyên đề giúp Phụ huynh trở thành người bạn của con, giúp con vượt qua trở ngại tâm lý và xây dựng một sức khỏe tinh thần khỏe mạnh khi học trực tuyến.

Thời gian: 8:30 - 11:00, ngày 6/11/2021

Hình thức: Trực tuyến

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn