Chuyên đề chuyển cấp khối 6 và khối 10

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 6 và khối 10 trường Đinh Thiện Lý nhằm giúp học sinh thích ứng với môi trường học tập mới, hỗ trợ học sinh xác định mục tiêu học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 09 & 16/8/2019

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn