Chuyên đề dinh dưỡng khối 6

Chuyên đề giúp học sinh khối 6 hiểu về tầm quan trọng của việc tăng cường chế độ dinh dưỡng, vận động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Thời gian: 14:55 - 16:20, ngày 25/9/2020

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn