Chuyên đề “Dinh dưỡng mùa dịch trong điều kiện bình thường mới”

Chuyên đề giúp học sinh khối 6,7,10,11 hiểu rõ tầm quan trọng của việc vận động, tăng cường chế độ dinh dưỡng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Từ đó, học sinh thực hiện chế độ ăn uống, vận động phù hợp đảm bảo sức khỏe để phòng chống dịch bệnh.

Thời gian: 15:10 - 16:40, ngày 8/10/2021

Hình thức: Trực tuyến trên zoom

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn