Chuyên đề “Đồng hành cùng con”

Chuyên đề được tổ chức dành cho PHHS khối 6,7,8 trường Đinh Thiện Lý nhằm giúp phụ huynh hiểu hơn về các khó khăn tâm lý thường gặp trong giai đoạn vị thành niên của con và cách thức hỗ trợ phù hợp cho con em mình. 

Thời gian: 8:00 - 11:00, ngày 13/03/2021

Địa điểm: Phòng A.109 trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn