Chuyên đề “Đồng hành cùng con”

“Đồng hành cùng con” là chuyên đề tâm lý dành cho phụ huynh học sinh trường Đinh Thiện Lý.

Với sự dẫn dắt của các chuyên viên tâm lý, chuyên đề sẽ tạo cơ hội giúp phụ huynh tìm hiểu về hai yếu tố cần thiết trong quá trình đồng hành cùng con gồm: yếu tố phát triển tâm lý xã hội của lứa tuổi và yếu tố đặc điểm tâm lý cá nhân.

Thời gian: 8:20 - 11:00 ngày 24/11/2018

Địa điểm: A.109

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn