Chuyên đề “Hỗ trợ chuyển cấp”

Hỗ trợ chuyển cấp là hoạt động vô cùng hữu ích giúp học sinh khối 6 và khối 10 nhanh chóng thích ứng với những thay đổi đầu cấp và tự tin bước vào năm học mới. 

Thời gian: 14:55 - 16;20, ngày 4 & 18/9/2020

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn