Chuyên đề hướng nghiệp “Các xu hướng và thay đổi trong thị trường việc làm”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 11 nhằm giúp học sinh tìm hiểu các thông tin về thị trường việc làm và định hướng về sự lựa chọn ngành nghề hiệu quả. 

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 02/10/2020

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn