Chuyên đề hướng nghiệp “Ứng dụng tâm lý học trong định hướng nghề nghiệp”

Chuyên đề giúp học sinh khối 11 làm quen và ứng dụng các phương pháp tâm lý học giúp đưa ra quyết định phù hợp khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 01/11/2019

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn