Chuyên đề “Khám phá và quản lý cảm xúc”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 7 nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện và quản lý cảm xúc bản thân. 

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 16/10/2020

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn