Chuyên đề “Quản lý cuộc sống ảo”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 7 nhằm giúp học sinh xác định được những ưu và nhược điểm khi sử dụng mạng xã hội và cách quản lý tốt cuộc sống cá nhân liên quan đến internet. 

Thời gian: 14:55 - 16:20, ngày 15/4/2022

Hình thức: Trực tuyến

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn