Chuyên đề tâm lý “Hạnh phúc thực sự”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 8 trường Đinh Thiện Lý nhằm giúp học sinh nhận diện áp lực và học cách chuyển hóa căng thẳng thành năng lượng tích cực và tìm thấy niềm vui trong học tập lẫn cuộc sống.

Chuyên đề được dẫn dắt bởi diễn giả Ths Vũ Thị Dung

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 23/11/2018

Địa điểm: A.109

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn