Chuyên đề tâm lý “Những thay đổi về tâm lý và giới tính tuổi vị thành niên”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 8, giúp hướng tới việc giúp học sinh nhận thức các thay đổi của bản thân về mặt tâm lý và giới tính khi bước vào tuổi vị thành niên. 

Thời gian: 15:00 - 20:00, ngày 27/11/2020

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn