Chuyên đề tâm lý “Tình yêu tuổi học trò”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 9 nhằm định hướng tâm lý cho học sinh lứa tuổi 15 về tình bạn, tình yêu học đường. 

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 19/3/2021

Địa điểm: Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn