Chuyên đề tâm lý

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 7, giúp học sinh biết cách xây dựng, tôn trọng tình bạn và hạn chế những hành vi, cách ứng xử không phù hợp trong tình bạn.

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 03/5/2019

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn