Hoạt động Readathon - Một cuốn sách, triệu tấm lòng, năm học 2019 - 2020

Hoạt động Readathon - Một cuốn sách, triệu tấm lòng năm học 2019 - 2020 sẽ diễn ra từ 23/12/2019 đến ngày 10/1/2020.

 

Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa; Tạo nguồn sách có chất lượng để xây dựng tủ sách công cộng của nhà trường, hình thành thói quen đọc sách cho học sinh. Đồng thời, xây dựng tủ sách cho trường hoặc địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần nâng cao văn hóa đọc.

Thời gian, địa điểm:

1. Quyên góp sách, từ 23/12/2019 đến 10/1/2020 tại thư viện B209

2. Gian hàng sách cũ, tiết 8 - 9, ngày 10/1/2020 tại dãy hành lang sân cờ Khu B

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn