Học sinh Đinh Thiện Lý tham quan, tìm hiểu môi trường đại học

Trường Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức hoạt động định hướng nghề nghiệp kết hợp tham quan môi trường học tập tại Đại học Fulbright dành cho học sinh khối THPT. 

Thời gian: 14:55 - 16:20, ngày 18/9/2020

Địa điểm: Đại học Fulbright

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn