Học sinh Đinh Thiện Lý thực hiện chương trình ca nhạc gây quỹ “Hướng về miền Trung”

Với khát khao được góp sức cùng hàng triệu tấm lòng trên cả nước hướng về miền Trung, học sinh toàn khối 12 trường Đinh Thiện Lý đã cùng nhau lên ý tưởng và tổ chức thực hiện chương trình ca nhạc gây quỹ với chủ đề “Hướng về miền Trung”. 

Thời gian: 17:00 - 20:00, ngày 27/11/2020

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn