Học tập trải nghiệm khối 7

Hoạt động học tập trải nghiệm của học sinh khối 7 trường Đinh Thiện Lý năm học 2018-2019 sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Dương, TPHCM.

Tham gia chuyến đi, học sinh sẽ vận dụng kiến thức về ô nhiễm tiếng ồn (bộ môn Vật lý), để khảo sát và đề ra giải pháp từ thực tiễn. Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động team building giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.

Thời gian: 6:30 – 17:15 ngày 24/11/2018

Địa điểm: tỉnh Bình Dương, TPHCM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn