Hội chợ sách LSTS

Hội chợ sách LSTS hoạt động từ ngày 14 đến ngày 18/9/2020 do trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý phối hợp với Nhà sách Fahasa tổ chức dành cho cán bộ GV-NV và học sinh toàn trường nhân dịp năm học mới. 

Thời gian: 7:30 - 16:30

Địa điểm: Sảnh ký túc xá

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn