Hội chợ trực tuyến các trường Đại học quốc tế và trong nước

“Hội chợ trực tuyến các trường Đại học quốc tế và trong nước” được trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý tổ chức dành cho khối 9 và khối 12.

Đây là dịp để các LSTS-ers kết nối và tìm hiểu sâu hơn về các trường đại học danh giá trên trường quốc tế. 

Thời gian: 14:55 - 16:45, ngày 18/3/2022

Hình thức: Trực tuyến

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn