Hội nghị Cha mẹ học sinh trường Đinh Thiện Lý lần 2

Hội nghị cha mẹ học sinh (lần 2) năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 12/02/2022 theo phương thức trực tuyến để nhà trường và Phụ huynh cùng nhìn lại hoạt động học kì 1 và triển khai mục tiêu, phương hướng hoạt động trong học kì 2. 

Thời gian: 08:00 - 11:30, ngày 12/02/2022

Hình thức: Trực tuyến

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn