Hội nghị CMHS lần 2

Trường Đinh Thiện Lý tổ chức Hội nghị CMHS lần 2 năm học 2020-2021 nhằm thông tin đến CMHS kết quả học tập, hạnh kiểm trong HK1 của học sinh và triển khai mục tiêu, phương hướng hoạt động giáo dục trong HK2 của nhà trường. 

Thời gian: 8:00 - 10:30, ngày 16/01/2021

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn