Hội thao học kỳ 2

Hội thao sẽ diễn ra với nhiều bộ môn thi đấu tập thể đa dạng, mang đến sân chơi thể thao sôi động dành cho học sinh toàn trường trong học kỳ 2 năm học 2020-2021. 

Thời gian: 7:30 - 11:30, ngày 20/03 và 27/03/2021

Địa điểm: Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn