Lễ hội Halloween 2018

Lễ hội Halloween tại trường Đinh Thiện Lý sẽ mang đến cho học sinh những trải nghiệm đặc biệt thú vị trong vai trò điều tra viên, thực hiện nhiệm vụ giải mã các bí ẩn trong đêm hội.

Thời gian: 15:00 - 19:30 ngày 26/10/2018

Địa điểm: trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn