Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween 2020 sẽ diễn ra tại trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý với chủ đề “Tiểu quỷ hoá thiên thần”. Tham gia lễ hội Halloween, học sinh các khối lớp sẽ trải qua nhiều thử thách để hóa giải 7 ác quỷ thành 7 thiên thần. 

Thời gian: 15:00 - 20:00, ngày 30/10/2020

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn