Lễ hội mùa xuân

Lễ hội mùa xuân 2021 với chủ đề “Chợ quê ngày Tết” được tổ chức nhằm giáo dục cho học sinh ý thức về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Lễ hội tạo điều kiện để học sinh thể hiện lòng nhân ái, tinh thần phục vụ cộng đồng thông qua hoạt động tổ chức gian hàng kinh doanh gây quỹ từ thiện.

Thời gian: 6:30 - 11:30, ngày 30/01/2021

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn