Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 sẽ được tổ chức trang trọng tại trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý. 

Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến khó lường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, Lễ khai giảng năm nay được nhà trường tiến hành theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Lễ khai giảng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gửi gắm những kỳ vọng tốt đẹp của thầy và trò trường Đinh Thiện Lý trong năm học 2020-2021

Thời gian: 7:30 - 9:00, ngày 4/9/2020

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn