Lễ Khai giảng

Với chủ đề “Rộn tiếng trống trường - Mừng năm học mới”, Lễ Khai giảng được tổ chức trang trọng, với các hoạt động ý nghĩa như: lắng nghe thư Chủ tịch nước, nghi thức chào đón học sinh mới, nghi thức tuyên hứa 6 giá trị cốt lõi… nhằm chào đón năm học mới 2019-2020.

Thời gian: 7:30 - 10:00 ngày 05/9/2019

Địa điểm: sân cờ B trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn