Lễ sơ kết học kì 1, năm học 2020-2021

Lễ sơ kết là dịp để thầy và trò Đinh Thiện Lý cùng nhau đánh giá, nhìn lại các hoạt động và những thành quả nổi bật đạt được trong nửa đầu năm học 2020-2021. 

Thời gian: ngày 20, 21 và 25/01/2021

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn