Lễ Sơ kết học kì 1

Lễ Sơ kết là dịp thầy và trò Đinh Thiện Lý cùng nhau nhìn lại những thành quả đạt được trong dạy và học và tuyên dương, khen thưởng những kết quả học tập và rèn luyện toàn diện của tập thể lớp và cá nhân học sinh trong học kì 1 năm học 2021-2022. 

Thời gian:

  • Khối 9,10,11,12: Từ 15:10 đến 16:30 ngày 18/02/2022
  • Khối 6,7,8: Từ 15:10 đến 16:30 ngày 11/03/2022

Hình thức: Trực tuyến

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn