Lễ Tổng kết năm học và Tri ân trưởng thành

Trong hai ngày 6&7/7/2020, trường Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020 các khối THCS, THPT và Lễ Tri ân, trưởng thành dành cho khối 12. 

Khép lại năm học 2019-2020 với những thành quả tốt đẹp trong học tập và rèn luyện, lễ tổng kết chính là dịp để thầy và trò Đinh Thiện Lý cùng nhìn lại chặng đường đã qua.

Thời gian: 7:20 ngày 6&7/7/2020

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn