Lễ Tri ân năm học 2020-2021

Với chủ đề “Ân sư”, buổi lễ sẽ tôn vinh và tri ân những đóng góp thầm lặng của thầy cô vì sự nghiệp trồng người thông qua các hoạt động vinh danh, khen thưởng, tri ân, văn nghệ. 

Thời gian: 7:30 - 9:30, ngày 19/11/2020

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn